STADSUTVECKLING

Malmö förändras och staden behöver nya kreativa och hållbara mötesplatser för samverkan och innovation. Via stora nätverk, gott samarbete med fastighetsbranschen och Malmö stad samt Teres förmåga att se den enskilda människans potential har hon hjälpt flera stadsdelar att skapa levande knytpunkter både för invånare och näringslivet.

UPPDRAG

"Teres har med sin tonalitet och sitt välkomnande och öppna sätt utvecklat Västra hamnen - Have it all till ett nätverk som hittat en unik position i ett nätverkstungt område. Med frågor som hållbarhet och delaktighet krävs det en person som lever som hen lär - och det gör Teres i allra högsta grad."

Carin Daal, Strateg/projektledare, Giv Akt AB

Under två års tid drev jag på uppdrag en styrelse det unika nätverket, Västra Hamnen- HAVE IT ALL. Ett samverkansplattform som samlade alla pusselbitar som behövs för att fortsätta bygga en spännande, innovativ och intressant stadsdel.

Den ekonomiska föreningen består av fastighetsägare, stadsplanerare, kommunikatörer, ingenjörer men även studenter och bostadsrättföreningar m fl. Tillsammans  arbetade vi alla för att göra detta område ännu mer attraktivt för det dagliga livet såväl som för turismen. Ett inkluderande stadsdelsnätverk helt enkelt, som försöker vara så öppet som möjligt för alla.

Mitt MÖLLAN

Ett fd köpcentra som 2013 började omvandlas till en mötesplats med kreativitet i fokus. På uppdrag av Stena Fastigheter började Teres Arvidsson och Malin Busck scanna av Malmös behov och såg att till MINC och MEC behövdes ett alternativ, ett hem för bl a formgivare, matkreatörer och skräddare.

Idag gästspelar även fotoskolor, musikorganisationer och modeskapare samtidigt som det hela tiden välkomnas nya öppensinnade discipliner för att tillsammans skapa spännande möten i tidlösa rum. Mest känt har huset blivit för sina entreprenöriella mataktörer och konceptuella marknader som fylller gatrum såväl som pressklipp.

www.mittmollan.se

"Kort sagt älskar jag Mitt Möllan. Det är en komplicerad plats, men det är också charmen med den. Den har gått igenom så många förändringar genom åren och nu känns det som att den äntligen har hittat sin rätta identitet. Jag vill vara en del av det och hjälpa Mitt Möllan att fästa sin plats på Malmöscenen. Dessutom är maten här oanständigt god!"

- Emilio José Bernard, Malmö Clothing CoCitat från artikel i Nöjesguiden, juli 2017

BAKGRUND

År 2014 fick jag och Malin Busck uppdraget av  Stena Fastigheter att få liv i fd köpcentrat ´Leonard´.

Vi gjorde en omvärldsanalys där vi  bl a scannade av vad som saknades i Malmö och kom fram till det behövdes en  plats där konst, kultur, design, mat & mode mötte varandra. Ett centra där skapande & säljande verksamheter gav en dynamisk mix av stadens kreativa sektor i framkant.

Framgångsfaktorer:

Många små aktörer skapar bästa styrkan

Många under ett tak ger breda nätverk

Kreativa verksamheter på centralt läge

Organisation

Projektledning/ Projektkoordinering/ Konceptutveckling/ Eventkoordinering – vidareutveckling av Mitt MÖLLAN’s olika koncept.

Malin Busck och Teres Arvidsson delade på arbetet med att koordinera event och externa idéer, sköta mailen och delegera frågor och uppgifter. De tog första kontakt med intressenter och visade vakanta lokaler.

Ett nära samarbete mellan husvärd, kommersiell uthyrare, kommunikatör mfl. som skapade en god relation med hyresgästen från intresseanmälan till inflytt.

Den visuella kommunikation skötte Teres i samklang med den grafiska designern Anna Goffe, som satt den grafiska profilen för hela huset.

Marknadsföring samt rekrytering av matchande hyresgäster ansvarade Teres för i samarbete med Stena Fastigheter.

Sociala medier, uppbyggnad av hemsida samt sökoptimering sköttes av Arvid Greifeneder.

Under projektets gång tillkom uppdraget som projektledare för Mitt STUDIO, en fd kontorslokal som gjordes om till ett co-working-space för musiker, designers, skribenter, kulturpedagoger etc.

Mitt Studio

"En viktig sidovinst av processen är att det deltagarna emellan och till MKB etablerades nya kontakter. Det öppnades för en fortsatt direkt dialog och flera deltagare uttryckte intresse för att vara med i en eventuell fortsättning av tankesmedjan."

- Anna Wiking, MKB

Think Thank för kvarteret Trevnaden

Under sensommaren 2014 blev jag tillfråga av Briza maxima att bli en del av Think Tank för MKB Fastigheter kollektivhus i Södra Sofielund.

Luisa Carbonelli (kulturvetare) och Rebecka Eriksson (kommunikationsstrateg) faciliterade processen genom tre tillfällen och tillsammans blev de katalysatorer, som genom sin närvaro verkade för att knyta samman processen och effektivisera den.

En tankesmedja bestående av ett urval kreativa, innovativa entreprenörer bjöds in från MKB:s och Brizas omfattande nätverk och handplockades i ett gemensamt förarbete. Under tre runda bordssamtal gjordes en genomgång av nystartade företags lokalbehov samt genererades ett antal idéer för annorlunda lösningar som skapar möjligheter för att göra affärslokalerna till ”kollektivlokaler” i kvarteret Trevnadens anda.

Följande steg gick gruppen genom under de tre möten:

Idégenerering

Genom ett nutidsperspektiv, två olika framtidsscenarier samt en introduktion tillkollektivtänket kring Kvarteret Trevnaden genomförde deltagarna en serie brainstorms med utgångspunkt i egna erfarenheter och behov som entreprenörer.

Resultatet blev en mängd av idéer och förslag till vad som ska finnas i och i samband med en affärslokal för att göra den attraktiv för företag. Särskilt fokus var på företag som vanligtvis kan känna stor risk vid att förbinda sig till större eller längre hyreskontrakter.

Konkretisering

Den omfattande listan med idéer grupperades under fem olika teman – hyreavtalet, hyresvärdens roll, fysisk inredning, mental inredning och marknadsföring. TIllsammans med deltagarna konkretiserades och utbyggdes de fem områdena.

Prioritering

Deltagarna gick igenom varje tema med under-ämnen och prioriterade varje punkt utifrån hur avgörande detta skulle vara för ett positivt beslut om att skriva hyresavtal: ett måste, mycket önskvärd, vore trevligt eller inte avgörande.

Resultatet av processen blev en kvalificerad idébank som MKB kan utgå ifrån i det vidare arbetet med att utveckla hållbara affärslokaler i Trevnaden och andra fastigheter (Bilaga 1). Delar av förslagen visade sig vara saker som MKB redan har på gång eller funderat på, andra visade möjligheter för att ta fasta på rutiner som redan etablerat gentemot privata hyresgäster och implementera liknande för kommersiella hyresgäster.

En viktig sidovinst av processen är att det deltagarna emellan och till MKB etablerades nya kontakter. Det öppnades för en fortsatt direkt dialog och flera deltagare uttryckte intresse för att vara med i en eventuell fortsättning av tankesmedjan.

Deltagarna

Anna Rydén, Lollopard : Designer och klädproducent.

Daniel Fredlund, Stena Fastigheter : Kommersiell förvaltare.

Finnur Sverrison, Qnekt : Eventproducent och seriell entreprenör.

Julieta Talavera, Connectors Malmö : Social entreprenör med fokus på lokalt engagemang.

Kristina Skarvik, Kasperos : Analytiker och strateg med bakgrund i stads- och fatsighetsutveckling.

Peter Arneryd, Nerdy by Nerds : Grundare bakom lokalproducerade jeans från egen butiksfabrik.

Teres Arvidsson, Mitt Möllan: Projektledare.

Nöjda kunder