Mötesplatser som förenar Malmö!

Boulebaren i Malmö öppnade år 2011 på Drottningtorget i en fd tåglokhall. Jag…